• 1

Novinky

Vo výrobnom procese múčnych výrobkov je miesenie cesta proces, ktorý priamo súvisí s kvalitou múčnych výrobkov. Prvým krokom miesenia je umožniť surovej múke absorbovať vlhkosť, čo je vhodné pre kalandrovanie a tvarovanie v nasledujúcom procese. Surová múka musí navyše počas procesu miesenia úplne absorbovať vodu, aby lepok v múke vytvoril sieťovú štruktúru. Množstvo vlhkosti absorbovanej múkou má rozhodujúci vplyv na kvalitu múčneho výrobku.
   1. Princíp procesu vákuového miešacieho stroja:

Vákuové miesenie znamená miesenie cesta za vákua a podtlaku. Častice pšeničnej múky sa miešajú s vodou za podtlaku. Pretože tu nie je bariéra molekúl vzduchu, môže absorbovať vodu úplnejšie, rýchlejšie a rovnomerne, čím podporuje štruktúru siete proteínov. Transformácia, ktorá výrazne zvyšuje kvalitu rezancových výrobkov.

   2. Procesná funkcia vákuového miešacieho stroja:

  ● V porovnaní s bežnou technológiou miesenia môže zvýšiť vlhkosť cesta o 10-20%.

  ● Voľná ​​voda v ceste je znížená a pri valcovaní nie je ľahké prilepiť sa na valček; častice cesta sú menšie a kŕmenie je rovnomernejšie a hladšie.

  ● Častice pšeničnej múky absorbujú vodu rovnomerne a úplne a štruktúra siete lepku je úplne vytvorená, čo môže spôsobiť, že cesto má zlatistú farbu a výrazne zvyšuje hustotu a pevnosť, takže hotové rezance sú vynikajúce, hladké, žuvacie a nemiešateľné. (znížené rozpúšťanie).

        ● Vákuové miesenie využíva dvojstupňové dvojrýchlostné miešanie, vysokorýchlostné miešanie vody a prášku a nízkootáčkové hnetenie. Pretože sa doba miešania skracuje a nevzniká odpor vzduchu, nielenže znižuje spotrebu energie, má významné účinky na úsporu energie a zníženie emisií, ale tiež udržuje cesto teplé. Zvýšenie teploty sa zníži asi o 5 až 10 ° C, čo zabráni denaturácii bielkovín v dôsledku nadmerného zvýšenia teploty cesta a poškodí lepkovú sieťovú organizáciu.

vacuum dough mixer

Čas zverejnenia: máj-12-2020